Het jaar 2020 zal niet direct herinnerd worden als het jaar waarin 5G in Nederland werd geïntroduceerd, daarvoor heeft Covid-19 een te groot stempel gedrukt. Het is echter niet zo dat de Nederlandse telecomsector in mineur is. Dat geldt voor operators en voor toeleveranciers, zo bleek uit een korte introductierondgang langs sprekers van Telecom Insights. “Vanuit het perspectief van een investeerder in de digitalisering in Nederland is de pandemie vooralsnog geen obstakel gebleken.” Dat stelt Heimen Visser, Fund Manager Communication Infrastructure & Smart Cities voor Primevest Capital Partners.

“Het feit dat de telecomsector als ‘vitale sector’ is benoemd tijdens de coronacrisis heeft een positief effect gehad op het op pijl blijven van de investeringen die we hadden gepland in de Nederlandse & Duitse markt.”

Heimen Visser is één van de experts die tijdens Telecom Insights in zal gaan op de technologische ontwikkelingen in ons land. De nadruk ligt tijdens dit online evenement op de entree van 5G en de toekomstige ontwikkelingen.

Vooruitblikkend op wat 5G Nederland de komende jaren gaat brengen, kijkt Visser naar de smart city ontwikkelingen. “Gemeenten volgen met verscherpte de 3500 Mhz- en 2600 Mhz-frequenties die in 2022 geveild worden. Het spitst zich toe op onder andere de impact van de netwerkuitrol ‘lager’ in de openbare ruimte, maar ook het aangezicht van de openbare ruimte.” Visser vervolgt: “Het combineren van objecten in de openbare ruimte met de uitrol van 5G (bijv. lantarenpalen) als verslimming, gecombineerd met verduurzaming, zal speerpunt gaan worden.

355 Gemeenten smart maken
Primevest Capital Partners ziet voor volgend jaar een versnelling van de open access FttX investeringen in Nederland. Visser: “Nederland heeft nog steeds veel potentieel voor FttX, waarbij dit een basis infrastructuur in Nederland gaat bieden voor snel internet in combinatie met Smart City toepassingen in de openbare ruimte waar de gemeenten van profiteren. Nederland telt 355 gemeenten, een mooie uitdaging.”

Telecompaper organiseert op donderdag 26 november 2020 een online evenement waarbij de ontwikkeling van 5G in Nederland centraal staat met als belangrijkste doel een gedegen beeld te schetsen van de telecomsector per eind 2020 inclusief een betrouwbare visie op de ontwikkelingen in 2021 en verder. Naast KPN, Deloitte, T-Systems, TNO, Eurofiber, T-Mobile en ABN Amro, is Primevest Capital Partners ook aanwezig. Heimen Visser geeft een presentatie over het Smart City Nederland model, een samenwerkingsmodel met BNG Bank om gemeenten in Nederland te helpen met de verduurzaming en verslimming van de openbare ruimte, waarbij o.a. ook 5G apparatuur op efficiënte en esthetische wijze moet worden ingepast.

Voor meer informatie over het volledige programma ga naar: https://events.telecompaper.com/congres/telecom-insight-2020/

Het artikel is tevens te vinden op de website van Telecompaper: https://www.telecompaper.com/nieuws/primevest-capital-wil-investeren-in-het-smart-maken-van-355-nederlandse-gemeenten–1361344