‘Smart homes’: het wonen van de toekomst

De markt voor Smart homes is door de technologische ontwikkelingen de afgelopen jaren fors toegenomen. Google home, een videodeurbel of slimme thermostaat zijn bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. In een recent artikel uit zakentijdschrift ‘Forbes’ wordt de prognose gedaan dat de markt voor smart homes met meer dan 300 procent groeit van 2016 tot en met 2025. Maar, wat verstaan we precies onder smart homes? Wat zijn de gevolgen van deze groei en hoe beïnvloedt het de residentiële vastgoedmarkt?

Dat de technologische ontwikkelingen afgelopen decennia hard zijn gegaan is voor niemand een verrassing meer. De opkomst van smart homes is iets wat vooral de laatste jaren is gaan spelen. Een smart home nu is niets anders dan een huis wat uitgerust is met slimme verlichting, slimme verwarming of andere elektronische apparaten welke op afstand bedienbaar zijn door een smartphone of computer. De bekendste voorbeelden hiervan zijn slimme verlichtingssystemen, digitale veiligheidssystemen, wifi-repeaters of een nest hubs zoals Google Home. Ook zijn er minder bekende voorbeelden welke van groot belang zijn in de samenleving, denk bijvoorbeeld aan verschillende slimme toepassingen binnen de zorgvastgoedbranche. Dit zijn toepassingen waardoor zorg op afstand mogelijk wordt gemaakt. Er worden zo steeds meer gadgets ontwikkeld om het leven gemakkelijker te maken, maar ook om efficiënter om te gaan met energie.

Groeiend marktpotentieel

Echter, er is momenteel een exponentieel groeiende markt voor producten binnen het segment internet of things (IoT). Steeds meer mensen willen slimme producten in- en rondom het huis. Mede doordat de ontwikkeling en optimalisatie van deze producten in een rap tempo toenemen. Het snel groeiende marktpotentieel van smart homes brengt echter ook nadelen met zich mee. De smart technologieën binnenshuis evolueren sneller dan de infrastructuur in de openbare ruimte. Dit terwijl de smart homes juist afhankelijk zijn van die openbare infrastructuur. Dit maakt de communicatie tussen verschillende slimme apparaten in een huis mogelijk.

De infrastructuur dient goed te werken voordat een woning ‘omgetoverd’ kan worden tot smart home.

Waar we vroeger voor internet ethernetkabels gebruikten, maken de meeste apparaten nu gebruik van wifi. Dit vergt wel een goede- en stabiele vaste bekabelde internetaansluiting op 1 plek in de woning. Momenteel zijn er veel huishoudens die niet overal in huis goed internet hebben. Dit komt bijvoorbeeld door een router die verstopt zit in de meterkast of doordat veel mensen of apparaten gebruik maken van het wifinetwerk. De infrastructuur binnen- en buitenshuis dient goed te werken voordat een woning ‘omgetoverd’ kan worden tot smart home. Dit zorgt ervoor dat goedwerkende infrastructuur effect heeft op de waarde van het vastgoed, niet alleen binnen de residentiele tak, maar ook binnen commercieel- en maatschappelijk vastgoed. Hierdoor is dit een interessant onderwerp voor vastgoedontwikkelaars en -beleggers. In nieuwbouwwijken binnen Nederland wordt de uitrol van goed-werkende infrastructuur al vaak geïmplementeerd, terwijl de infrastructuur in ‘oudere’ wijken eerst een jaren durende vervanging dient te ondergaan.

Kansen voor smart homes

Het kabinet heeft als doelstelling dat men in 2023 overal in Nederland beschikt over snel en vast breedbandinternet. Mede door de aanleg van glasvezel, 5G-netwerken en de ontwikkelingen binnen smart cities wordt de infrastructuur binnen Nederland steeds toekomstbestendiger. Met name 5G belooft een revolutie teweeg te brengen in de levering van IoT-services, inclusief smart homes. Dit komt doordat het apparaten in staat stelt om beter zonder draden en kabels te werken.

In de nabije toekomst kunnen ramen automatisch sluiten na een melding van slechte luchtkwaliteit.

Primevest Capital Partners vindt het belangrijk om te investeren in de toekomst van steden. Daarom biedt het bedrijf als belegger in infrastructuur en smart cities kansen aan de ontwikkeling van het Nederlandse netwerk. Zij voorziet gemeentes ervan om de openbare ruimte toekomstbestendiger in te richten. Naast het beleggen in 5G-netwerken en glasvezel, focust Primevest zich ook op smart city diensten. Denk bijvoorbeeld aan sensoren en camera’s in de openbare ruimte. Stelt u zich eens voor: u heeft uw kinderen alleen thuisgelaten en er is een grote brand in de buurt van uw huis, waarbij grenswaarden van schadelijke stoffen in de lucht overschreden worden. Vandaag de dag krijgt u een melding op uw telefoon, waarin geadviseerd wordt om ramen en deuren dicht te houden. In de nabije toekomst wordt de luchtkwaliteit wellicht gemeten in de openbare ruimte en geven deze sensoren een signaal door waardoor ramen- en deuren automatisch kunnen sluiten.

Voor meer informatie: ‘Smart homes’: het wonen van de toekomst – Vastgoedmarkt

 

De Nederlandse overheid heeft in 2018 het ‘Actieplan Digitale Connectiviteit’ gepubliceerd met als onderwerp het belang van een hoogwaardige vaste en mobiele digitale communicatie infrastructuur in Nederland voor de toekomstbestendigheid van de Nederlandse economie.

Een belangrijke eis voor mobiele operators is, dat als zij gaan deelnemen aan de veiling voor het 5G spectrum in 2020, zij een landelijk dekkend netwerk moeten uitrollen voor hun klanten. Onderzoek uitgevoerd in 2018 door onder andere TNO en Primevest Capital Partners laat zien dat lantarenpalen bij uitstek geschikt zijn in de openbare ruimte van gemeenten om als backbone te kunnen fungeren voor deze toekomstige 5G mobiele communicatie infrastructuur. Tegelijkertijd moeten gemeenten hun verplichtingen invullen als gevolg van het Klimaat Akkoord. Energie reductie, door te investeren in duurzame en slimme openbare verlichting is hierbij een belangrijke drijfveer.


Heimen Visser, Fund Manager Smart Cities bij Primevest Capital Partners Nederland. Foto: Marina Kemp

Vernieuwing en verduurzaming openbare verlichting
Primevest Capital Partners heeft een ‘SMART City Nederland’ model gelanceerd samen met publieke institutionele investeerders. SMART City Nederland zal investeren in de vernieuwing en verduurzaming van de openbare verlichting om de transitie naar SMART Lighting te versnellen. En om in nauwe samenspraak met de gemeente een plan te maken dat de openbare verlichting ook kan worden gebruikt voor 5G en andere Internet of Things applicaties.

In het Smart City Nederland model blijft de gemeente de controle en regie behouden op haar taak als publieke dienstverlener en regisseur binnen de gemeente (openbare verlichting, openbare orde en veiligheid, privacy). Maar ze krijgt de gelegenheid om te profiteren van de inkomsten die worden gegenereerd als de openbare verlichting voor meer doeleinden gaat worden gebruikt.

Hergebruik van bestaande objecten
Transformatie van 4G (huidig) naar 5G mobiele netwerken vereist een grote uitbreiding van het aantal antenne opstelpunten in vooral binnenstedelijke gebied. Tevens maakt een versnelde groei van Internet of Things de noodzaak om ook objecten in de openbare buitenruimte te ontsluiten naar het internet steeds groter, als voorbeeld de Omgevingswet die door middel van sensoren fijnstof, verkeerstellingen en geluid zal moeten gaan meten. Om 5G en IoT in de openbare buitenruimte te faciliteren is een netwerk van slimme lantaarnpalen met Smart Public Nodes nodig.

Hergebruik van bestaande objecten in de openbare ruimte is hierbij cruciaal om steden niet helemaal vol te bouwen en lelijk te maken met techniek aan historische gebouwen. Uit het onderzoek van TNO en Primevest Capital Partners komt naar voren dat lantarenpalen bij uitstek geschikt zijn om als Smart Public Nodes te fungeren. De hoogte, het feit dat ze om de 50 meter in de stad staan en reeds zijn gekoppeld aan een elektriciteit netwerk, maakt dat deze lantaarnpalen zeer geschikt zijn voor nieuwe toepassingen, zowel publiek (handhaving, camera’s, elektrisch laden van voertuigen, bewegwijzering, smart parking) als privaat (Wifi, reclame, 5G).

‘Niet elke lantarenpaal wordt een Smart Public Node’, aldus Heimen Visser, Fund Manager Smart Cities bij Primevest Capital Partners Nederland. ‘Omdat nieuwe toepassingen niet in elk gebied economisch haalbaar of maatschappelijk gewenst zijn. Elke stad of gemeente is zelf de regisseur.’

Onafhankelijkheid netwerken
Investeren in Smart City infrastructuren kost veel geld. De onafhankelijkheid van deze netwerken is cruciaal, aangezien het een open access netwerk is en voor een ieder toegankelijk moet zijn. Publieke institutionele beleggers zijn bij uitstek geschikt om deze onafhankelijke Smart City netwerken te financieren met een lange termijn visie en lagere rendement doelstellingen.

Primevest Capital Partners werkt nauw samen met gemeenten, omdat de opbrengsten van deze derde toepassingen in de Smart Public Nodes naar hen terugvloeien. Dit gaat in goed geregisseerde stappen in samenspraak met gemeenten. Waarbij iedere gemeente de controle en regie behoudt op hun taak als publieke dienstverlener en regisseur (openbare verlichting, openbare orde en veiligheid, privacy). Maar ze krijgt wél de gelegenheid om te profiteren van de inkomsten die worden gemaakt als de openbare verlichting voor meer doeleinden gaat worden gebruikt.

Het artikel is ook geplaatst op de website van Vastgoedmarkt: klik hier.