Het jaar 2020 zal niet direct herinnerd worden als het jaar waarin 5G in Nederland werd geïntroduceerd, daarvoor heeft Covid-19 een te groot stempel gedrukt. Het is echter niet zo dat de Nederlandse telecomsector in mineur is. Dat geldt voor operators en voor toeleveranciers, zo bleek uit een korte introductierondgang langs sprekers van Telecom Insights. “Vanuit het perspectief van een investeerder in de digitalisering in Nederland is de pandemie vooralsnog geen obstakel gebleken.” Dat stelt Heimen Visser, Fund Manager Communication Infrastructure & Smart Cities voor Primevest Capital Partners.

“Het feit dat de telecomsector als ‘vitale sector’ is benoemd tijdens de coronacrisis heeft een positief effect gehad op het op pijl blijven van de investeringen die we hadden gepland in de Nederlandse & Duitse markt.”

Heimen Visser is één van de experts die tijdens Telecom Insights in zal gaan op de technologische ontwikkelingen in ons land. De nadruk ligt tijdens dit online evenement op de entree van 5G en de toekomstige ontwikkelingen.

Vooruitblikkend op wat 5G Nederland de komende jaren gaat brengen, kijkt Visser naar de smart city ontwikkelingen. “Gemeenten volgen met verscherpte de 3500 Mhz- en 2600 Mhz-frequenties die in 2022 geveild worden. Het spitst zich toe op onder andere de impact van de netwerkuitrol ‘lager’ in de openbare ruimte, maar ook het aangezicht van de openbare ruimte.” Visser vervolgt: “Het combineren van objecten in de openbare ruimte met de uitrol van 5G (bijv. lantarenpalen) als verslimming, gecombineerd met verduurzaming, zal speerpunt gaan worden.

355 Gemeenten smart maken
Primevest Capital Partners ziet voor volgend jaar een versnelling van de open access FttX investeringen in Nederland. Visser: “Nederland heeft nog steeds veel potentieel voor FttX, waarbij dit een basis infrastructuur in Nederland gaat bieden voor snel internet in combinatie met Smart City toepassingen in de openbare ruimte waar de gemeenten van profiteren. Nederland telt 355 gemeenten, een mooie uitdaging.”

Telecompaper organiseert op donderdag 26 november 2020 een online evenement waarbij de ontwikkeling van 5G in Nederland centraal staat met als belangrijkste doel een gedegen beeld te schetsen van de telecomsector per eind 2020 inclusief een betrouwbare visie op de ontwikkelingen in 2021 en verder. Naast KPN, Deloitte, T-Systems, TNO, Eurofiber, T-Mobile en ABN Amro, is Primevest Capital Partners ook aanwezig. Heimen Visser geeft een presentatie over het Smart City Nederland model, een samenwerkingsmodel met BNG Bank om gemeenten in Nederland te helpen met de verduurzaming en verslimming van de openbare ruimte, waarbij o.a. ook 5G apparatuur op efficiënte en esthetische wijze moet worden ingepast.

Voor meer informatie over het volledige programma ga naar: https://events.telecompaper.com/congres/telecom-insight-2020/

Het artikel is tevens te vinden op de website van Telecompaper: https://www.telecompaper.com/nieuws/primevest-capital-wil-investeren-in-het-smart-maken-van-355-nederlandse-gemeenten–1361344

 

De Nederlandse overheid heeft in 2018 het ‘Actieplan Digitale Connectiviteit’ gepubliceerd met als onderwerp het belang van een hoogwaardige vaste en mobiele digitale communicatie infrastructuur in Nederland voor de toekomstbestendigheid van de Nederlandse economie.

Een belangrijke eis voor mobiele operators is, dat als zij gaan deelnemen aan de veiling voor het 5G spectrum in 2020, zij een landelijk dekkend netwerk moeten uitrollen voor hun klanten. Onderzoek uitgevoerd in 2018 door onder andere TNO en Primevest Capital Partners laat zien dat lantarenpalen bij uitstek geschikt zijn in de openbare ruimte van gemeenten om als backbone te kunnen fungeren voor deze toekomstige 5G mobiele communicatie infrastructuur. Tegelijkertijd moeten gemeenten hun verplichtingen invullen als gevolg van het Klimaat Akkoord. Energie reductie, door te investeren in duurzame en slimme openbare verlichting is hierbij een belangrijke drijfveer.


Heimen Visser, Fund Manager Smart Cities bij Primevest Capital Partners Nederland. Foto: Marina Kemp

Vernieuwing en verduurzaming openbare verlichting
Primevest Capital Partners heeft een ‘SMART City Nederland’ model gelanceerd samen met publieke institutionele investeerders. SMART City Nederland zal investeren in de vernieuwing en verduurzaming van de openbare verlichting om de transitie naar SMART Lighting te versnellen. En om in nauwe samenspraak met de gemeente een plan te maken dat de openbare verlichting ook kan worden gebruikt voor 5G en andere Internet of Things applicaties.

In het Smart City Nederland model blijft de gemeente de controle en regie behouden op haar taak als publieke dienstverlener en regisseur binnen de gemeente (openbare verlichting, openbare orde en veiligheid, privacy). Maar ze krijgt de gelegenheid om te profiteren van de inkomsten die worden gegenereerd als de openbare verlichting voor meer doeleinden gaat worden gebruikt.

Hergebruik van bestaande objecten
Transformatie van 4G (huidig) naar 5G mobiele netwerken vereist een grote uitbreiding van het aantal antenne opstelpunten in vooral binnenstedelijke gebied. Tevens maakt een versnelde groei van Internet of Things de noodzaak om ook objecten in de openbare buitenruimte te ontsluiten naar het internet steeds groter, als voorbeeld de Omgevingswet die door middel van sensoren fijnstof, verkeerstellingen en geluid zal moeten gaan meten. Om 5G en IoT in de openbare buitenruimte te faciliteren is een netwerk van slimme lantaarnpalen met Smart Public Nodes nodig.

Hergebruik van bestaande objecten in de openbare ruimte is hierbij cruciaal om steden niet helemaal vol te bouwen en lelijk te maken met techniek aan historische gebouwen. Uit het onderzoek van TNO en Primevest Capital Partners komt naar voren dat lantarenpalen bij uitstek geschikt zijn om als Smart Public Nodes te fungeren. De hoogte, het feit dat ze om de 50 meter in de stad staan en reeds zijn gekoppeld aan een elektriciteit netwerk, maakt dat deze lantaarnpalen zeer geschikt zijn voor nieuwe toepassingen, zowel publiek (handhaving, camera’s, elektrisch laden van voertuigen, bewegwijzering, smart parking) als privaat (Wifi, reclame, 5G).

‘Niet elke lantarenpaal wordt een Smart Public Node’, aldus Heimen Visser, Fund Manager Smart Cities bij Primevest Capital Partners Nederland. ‘Omdat nieuwe toepassingen niet in elk gebied economisch haalbaar of maatschappelijk gewenst zijn. Elke stad of gemeente is zelf de regisseur.’

Onafhankelijkheid netwerken
Investeren in Smart City infrastructuren kost veel geld. De onafhankelijkheid van deze netwerken is cruciaal, aangezien het een open access netwerk is en voor een ieder toegankelijk moet zijn. Publieke institutionele beleggers zijn bij uitstek geschikt om deze onafhankelijke Smart City netwerken te financieren met een lange termijn visie en lagere rendement doelstellingen.

Primevest Capital Partners werkt nauw samen met gemeenten, omdat de opbrengsten van deze derde toepassingen in de Smart Public Nodes naar hen terugvloeien. Dit gaat in goed geregisseerde stappen in samenspraak met gemeenten. Waarbij iedere gemeente de controle en regie behoudt op hun taak als publieke dienstverlener en regisseur (openbare verlichting, openbare orde en veiligheid, privacy). Maar ze krijgt wél de gelegenheid om te profiteren van de inkomsten die worden gemaakt als de openbare verlichting voor meer doeleinden gaat worden gebruikt.

Het artikel is ook geplaatst op de website van Vastgoedmarkt: klik hier.