Begin oktober 2022 heeft de Open Dag EV-Laadlichtmasten in de gemeente Renkum plaats gevonden. Ruim 15 gemeenten waren aanwezig om de ontwikkeling van EV-charging vanuit lantarenpalen te komen bekijken. Wethouder Danielle van Bentem, portefeuille Verkeer & Mobiliteit, heette de in totaal 50 deelnemers welkom in de ochtend en middag groep. Op naar een volgende Open Dag II om nog meer gemeenten bij te praten over deze ontwikkeling en minder verrommeling in de openbare buitenruimte.


Copyright Hermen Buurman 

 

Stadsdekkend glasvezelnetwerk

Gemeente Eindhoven is de eerste van de vijf grote steden in Nederland én van Brabant die een stadsdekkend glasvezelnetwerk heeft. De gemeente is in 2020 gestart met de aanleg van glasvezel in het Centrum, Strijp en Gestel, waarmee ook de laatste wijken in Eindhoven van glasvezel zijn voorzien.

In deze wijken kunnen 26.000 woningen en circa 1150 MKB-bedrijven worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Ruim 20% van de woningen in de laatste 3 wijken heeft inmiddels een glasvezelaansluiting op het netwerk.

Het consortium van T-Mobile Nederland, Primevest Capital Partners en VolkerWessels Telecom is in 2020 gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de laatste wijken van de gemeente Eindhoven. Inmiddels is de gehele stad voorzien van glasvezel en kunnen ook de huishoudens van de laatst aangesloten wijken Centrum, Strijp en Gestel, samen goed voor ruim een kwart van de stad, voorzien worden van snel internet. In totaal is 2,8 miljoen meter glasvezelkabel en 300 kilometer buis de grond in gegaan en is 175 kilometer aan geulen gegraven. Het netwerk is gebouwd om 26.000 huishoudens/bedrijven op aan te sluiten. Ruim 20% van de woningen/bedrijven heeft inmiddels een glasvezelaansluitingen het is nog tot en met het einde van dit jaar mogelijk om een gratis aansluiting voor snel internet aan te vragen.

Stijn Steenbakkers, Wethouder Economie & Innovatie van Gemeente Eindhoven: “Een snel en goed werkend digitaal netwerk is essentieel voor onze inwoners en voor de continuïteit van de economie. Het online winkelen, het thuiswerken en online consultatie (bijvoorbeeld in de zorg) zijn door de lockdowns toegenomen. Die trend zet zich door en de vraag zal alleen maar toenemen. De coronatijd is nuttig gebruikt om juist in deze periode de infrastructuur in het centrum aan te leggen met minimale overlast voor winkeliers die op dat moment verplicht gesloten waren. Ik ben ontzettend blij dat het consortium van T-Mobile en Primevest Capital Partners dit gerealiseerd heeft.”

Heimen Visser, Fund Manager Communication Infrastructure & Smart Cities bij Primevest Capital Partners, voegt toe: “Digitalisering en een goede aansluiting is in coronatijd cruciaal gebleken voor alle Eindhovenaren die thuiswerken, maar ook voor de gezondheidszorg en voor bedrijven en winkeliers die online hun producten aanbieden. De winnende steden van de toekomst zullen de steden zijn met de beste internetinfrastructuur die hun gedigitaliseerde economieën in staat stellen om online een stap voor te blijven. Eindhoven staat nu al bekend als een wereldwijd academisch centrum van technologisch toponderzoek en daar past een snel werkend internet voor de gehele stad perfect bij. Deze belangrijke stap zal ervoor zorgen dat Eindhoven zijn leidende positie behoudt.”

T-Mobile en andere aanbiediers huren het glasvezelnetwerk van het Primevest Communication Infrastructure Fund (PCIF) om supersnelle internetservice te bieden.

De aanleg in Eindhoven wordt gedaan door VolkerWessels Telecom. VolkerWessels Telecom is nog volop bezig meer nieuwe woningen aan te sluiten en ook voor zakelijke aansluitingen in het centrum is het nog mogelijk om een aansluiting aan te vragen. Tot het einde van dit jaar is het gratis om een glasvezelaansluiting aanvragen om vervolgens gebruik te maken van een razendsnelle aansluiting tot 1 Gb. Naast T-Mobile zijn meerdere aanbieders actief met abonnementen op het netwerk.

Voor meer informatie over de gratis aansluiting zie www.t-mobile.nl/thuis/internet/glasvezel/eindhoven

 

Slimmere openbare verlichting
gemeente Renkum

• Primevest Capital Partners introduceert “Smart City Nederland” initiatief voor Nederlandse gemeenten;
• Gemeente Renkum wordt ontzorgd bij de verduurzaming en transitie naar slimmere openbare verlichting;
• BNG Bank verzorgt de financiering van deze verduurzaming projecten;
• Gemeente Renkum profiteert op de lange termijn van de verschillende toepassingen van slimme lantaarnpalen.

BNG Bank financiert het Smart City initiatief van Primevest Capital Partners dat gemeenten ontzorgt bij de transitie naar duurzame en slimmere openbare verlichting. De transitie naar duurzame en slimmere verlichting is belangrijk voor het realiseren van de noodzakelijke reductie in energieverbruik om de klimaatdoelstellingen (sneller) te kunnen halen. Het Smart City Nederland initiatief investeert in de lantaarnpalen waarna de gemeente Renkum vervolgens openbare straatverlichting als dienst van Smart City Nederland betrekt. De lantaarnpalen blijven echter te allen tijde in eigendom van de gemeente. Hierdoor kan de gemeente de transitie naar duurzame en slimmere verlichting op veel kortere termijn realiseren, maar de daarmee gepaard gaande vervangingskosten over een langere periode verspreiden. Daarnaast kunnen lantaarnpalen in de toekomst voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het implementeren van sensoren voor het meten van luchtkwaliteit, reguleren van verkeersstromen in het kader van de Omgevingswet, etc. Maar ook kunnen lantaarnpalen in de nabije toekomst gebruikt worden voor mobiel internet toepassingen (WiFi en 5G), als oplaadpunt voor elektrische auto’s, camerabeveiliging voor openbare orde en veiligheid en andere “Smart City” toepassingen.

“Met Smart City Nederland ontzorgen Primevest Capital Partners en haar partners gemeenten met een integrale aanpak van de transitie naar duurzame en slimmere verlichting enerzijds en voorbereiding op het implementeren van Smart City toepassingen anderzijds“, aldus Heimen Visser, fund manager van het Smart City Nederland initiatief. “Daarnaast gaan de gemeenten meeprofiteren van de meeropbrengsten die gegeneerd gaan worden door het slimmer benutten van de lantaarnpaal. Met Smart City Nederland creëren we een platform dat het mogelijk maakt om traditionele openbare verlichting te transformeren van een kostenpost naar een verdienmodel voor de gemeenten waarbij zij zelf regie en grip blijven houden op wat er in hun openbare buitenruimte gebeurt” gaat Heimen Visser verder.

Gemeente Renkum is de eerste gemeente die gekozen heeft om gebruik te maken van het Smart City Nederland initiatief. In de komende 2,5 jaar worden in Renkum circa 6,300 lichtpunten vervangen en voorzien van duurzame en slimmere openbare verlichting in samenwerking met consortiumpartners CityTec en Luminext, als gevolg waarvan de gemeente Renkum in 2022 reeds voldoet aan de klimaatdoelstellingen zoals bepaald voor 2030 met een energiebesparing van meer dan 60%. “We zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest om de handen op elkaar te krijgen voor de aanbesteding van nieuwe openbare verlichting. We zijn hard toe aan vernieuwing; ons areaal is sterk verouderd en sommige lantaarnpalen staan op omvallen. We kunnen dus niet wachten tot de eerste lampen worden vervangen en nieuwe lantaarnpalen worden geplaatst. We kijken uit naar een mooie samenwerking in een unieke aanbestedingsvorm!” aldus Kevin Groen, projectleider gemeente Renkum.

BNG Bank verstrekt de financiering voor Smart City Nederland. “Als partner voor gemeente Renkum past het Smart City Nederland uitstekend bij onze ambitie een betrokken partner te zijn voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat om maatschappelijke doelstellingen zoals de energietransitie te realiseren”, aldus Judith de Bleyser, specialist Public Finance bij BNG Bank.