Gemeenten en
openbare verlichting

Van oudsher hebben gemeenten zelf geïnvesteerd in openbare verlichting. De traditionele openbare verlichting situatie in Nederland is als volgt.

 

 • Openbare verlichting onder verantwoordelijkheid van “Openbare Werken” of “Dienst Stadsbeheer”
 • Traditioneel onderhoud & beheer uitgevoerd door partijen als Dynniq, City Tec and Spie.
 • Deze partijen leveren traditionele onderhoud & beheer dienstverlening, en…
 • …openbare verlichting is in 95% van de gemeenten in eigendom van gemeenten → investeringen in openbare verlichting zijn echter niet geactiveerd op de balans wat tot onduidelijkheid in financiele planning, inzicht in areaal en de timing van herinvesteringen leidt.

Gemeenten zoeken naar een model voor de kostbare transitie van slimme en duurzame openbare verlichting waar institutionele investeerders in willen investeren.

 • Het Klimaat Akkoord en vervanging van verouderde openbare verlichting (OVL) arealen leiden tot de transitie naar SMART Lighting…
  De centrale- en decentrale overheden hebben zich gecommitteerd aan het Klimaat Akkoord met als doelstelling om meer dan 50% van het totale energie verbruik van duurzame, herbruikbare bron te betrekken in combinatie met een energie besparing van minimaal 50% in 2030 → het implementen van SMART Lighting is top prioriteit voor gemeenten en steden. Tegelijkertijd moeten gemeenten de nieuwe ‘Omgevingswet’ in 2023 implementeren door sensoren (IoT) te plaatsen in slimme lichtmasten. Vervanging wordt mede gedreven door de veroudering van het OVL areaal (<100.000 – 175.000> per jaar in NL)
 • waarbij een combinatie van onvoldoende financiële middelen binnen gemeenten en een gebrek aan kennis & kunde naar smart city toepassingen het “outsourcing model” stimuleren:
  Vervanging en transitie naar de ‘smart city’ om steden aantrekkelijker te maken gaan hand in hand met het faciliteren van IoT sensoren, autonoom vervoer, elektrisch laden van voertuigen, Wifi in binnenstedelijke hotspots, 5G mobiel internet, beveiliging camera’s, etc. Daarbij stelt “smartization” specifieke expertise vereisten die vaak onvoldoende aanwezig zijn binnen een gemeente en hogere investering lasten (waarbij er de afgelopen jaren veel taken zijn gedelegeerd aan gemeenten (sociaal domein) die hoge eisen stellen aan de investering budgetten).

Een nieuw tijdperk van mobiele communicatie begint met de uitrol van 5G. Quote Industry Outlook, Deloitte, 2018:

“Nu de telecom sector voortbouwt op het ‘momentum’ van 2017, begint een nieuw mobiel tijdperk met de commerciele uitrol van de vijfde generatie mobiele network technologie (5G). Als een van de meest vooruitstrevende mobiele technologie platformen, zal 5G de echte brug slaan van mobiele communicatie met Internet of Things (IoT), autonoom vervoer, mobiele media, om maar een aantal voorbeelden te noemen”.

Transformatie van 4G mobiele netwerken naar 5G LTE netwerken vereisen een grote uitbreiding van het aantal antenne opstelpunten in binnensteden. De introductie van 5G zal impact hebben op de openbare ruimte in steden:

 • Tot 8 maal het aantal antenne opstelpunten (small cells) in binnenstedelijk gebied
 • Mobiele antenne opstelpunten zullen om de 500 – 800 meters noodzakelijk zijn (versus 6.000 meter voor 4G macro opstelpunten)
 • Elektriciteit aansluitingen benodigd met voldoende capaciteit (24/7 continustroom i.p.v. huidige wisselstroom)
 • Aansluiting op glasvezel internet access is nodig voor hoge snelheid download / upload
 • Snelheid 5G netwerken tot 1 Gb/s (versus 50-100 Mb/s bij 4G netwerken)

 

De introductie van 5G zal ook de groei van internet of things versnellen door het aansluiten van objecten in de openbare ruimte van binnen stedelijke gebieden door sensoren en antennes.