Bestaande objecten in de openbare ruimte zijn cruciaal in de transitie naar een ‘smart city’ en kunnen gebruikt worden als ‘node’ tussen nieuwe digitale infrastructuur, energie netwerken en eindgebruiker diensten in een stad. Het zorgt ervoor dat een gemeente een digitale (sociale) infrastructuur kan ontwikkelen en controleren voor verdere gemeentelijke toekomstige ontwikkelingen.