Onze oplossing

Primevest Capital Partners heeft een oplossing bedacht die gemeenten ontzorgt bij de transitie naar duurzame en slimmere openbare verlichting.

De transitie naar duurzame en slimmere verlichting is belangrijk voor het realiseren van de noodzakelijke reductie in energieverbruik om de klimaatdoelstellingen (sneller) te kunnen halen.

Wij brengen deze transitie via 3 goed geregisseerde stappen in kaart:

Stap 1: Smart Lighting

Type investering: Vervanging traditionele lichtmasten + implementatie slimme armaturen voor SMART openbare verlichting.

Opbrengsten model: Lange termijn huur contract (15 jaar) voor afname slimme openbare verlichting + huur gerelateerde diensten (IoT sensoren Omgevingswet, buitenreclame, etc.) voor private ondernemingen.

 

Stap 2: Smart Public Nodes

Type investering: Upgrade 5% van de traditionele lichtmasten naar SMART Public Nodes voor 5G + glasvezel/elektriciteit naar de lichtmast en het creëren van een binnenstedelijke openbare verlichting glasvezel ring.

Opbrengsten model: Upgrade naar SMART Public Nodes gebaseerd op lange termijn afspraken met mobiele operators + huur van gerelateerde additionele diensten (camera toezicht, EV laadpunten) voor gemeentelijke / private huurders.

 

Stap 3: Smart City

Type investering: Sluit huishoudens en/of andere (gemeentelijke) gebouwen (scholen, bibliotheken) aan op de binnenstedelijke glasvezel ring.

Opbrengsten model: Breid binnenstedelijke glasvezel ring uit met nieuwe huishoudens en/of andere gebouwen en objecten binnen de gemeente.

Onze “SMART city” oplossing ziet er als volgt uit: