Consortium o.l.v. Primevest Capital Partners plaatst 12 CityCharge laadlichtmasten in Gemeente Renkum

Renkum, 1 juli 2022 – Het consortium o.l.v. van Primevest Capital Partners,  DutchCharge, CityTec, Nedal en BNG Bank plaatsen in samenwerking met netbeheerder Liander en kenniscentrum ElaadNL de eerste laadlichtmasten (combinatie van een lantaarnpaal met EV laad functionaliteit) in de gemeente Renkum. Tijdens een feestelijke opening nam wethouder Joa Maouche van gemeente Renkum de eerste Citycharge laadlichtmast op het Europaplein in gebruik. Het consortium is door middel van deze laadlichtmasten in staat een versnelling in de verduurzaming naar het Klimaatakkoord van 2030 te realiseren en maatschappelijke impact te maken. Daarnaast biedt deze lantaarnpaal met EV laadfunctionaliteit een oplossing voor gemeenten die met een groot gebrek aan elektrische laadpunten kampen, maar hun openbare ruimte niet vol willen hebben staan met extra losse laadpalen die het straatbeeld verrommelen.

Uitrol naar 500 extra laadpunten tot 2030
Gemeente Renkum heeft de afgelopen periode ruim 6.300 bestaande lantaarnpalen vervangen door duurzame lantaarnpalen met energiebesparende en dimbare LED verlichting en voegt daar nu deze nieuwe EV laadfunctie voor elektrische auto’s aan toe. De traditionele lantaarnpaal is getransformeerd tot een multifunctionele, digitale laadlichtmast om de enorme Europese tekorten aan laadpunten voor elektrische auto’s weg te werken. Bovendien zijn deze lichtmasten ook veel duurzamer en efficiënter in aanschaf en onderhoud vanwege het multifunctionele karakter. Daarbij wordt de openbare ruimte niet volgebouwd met extra objecten maar wordt hiermee de combinatie met bestaande objecten gemaakt. Gemeente Renkum gaat de operationele fase in door het plaatsen van de eerste 12 CityCharge laadlichtmasten. De uitrol past in een meerjarenplan om de inwoners en ondernemers in de gemeente Renkum te voorzien van voldoende EV laad gelegenheden in de openbare ruimte. Hiervoor wordt een gedetailleerde laadkaart opgesteld die zal aansluiten bij de huidige en toekomstige laadbehoefte in de gemeente.

Pilot
Daarbij gaat de gemeente Renkum verder. ElaadNL (kennis- en innovatiecentrum voor het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen) heeft voor de pilot in Renkum de Citycharge mast, met een geïntegreerde netaansluiting in de laadlichtmast zelf, goedgekeurd. Uniek aan het concept is dat de mogelijkheid is gecreëerd om de standaard 3 x 25 Amp netaansluiting voor het laden van elektrische voertuigen te combineren met een aansluiting voor de openbare verlichting en deze direct aan te sluiten binnen de beperkte diameter van de CityCharge mast. Daardoor is geen aparte aansluiting meer nodig voor de openbare verlichting en wordt de aansluiting onzichtbaar en direct in de CityCharge mast weggewerkt zonder dat daar een extra ondergrondse voorziening voor getroffen hoeft te worden. Naast het voorkomen van bovengrondse verrommeling is er hierdoor ook ondergronds geen extra beslag op de schaarse ruimte nodig. Netbeheerder Liander onderzoekt naast de pilot samen met andere regionale netbeheerders in Nederland de mogelijkheden rondom een toekomstbestendige compactere aansluiting en het onderbrengen van meerdere functies achter één netaansluiting, waardoor er minder aansluitingen gerealiseerd hoeven te worden. Daarnaast verzorgt Liander de netaansluiting van de CityCharge mast. Doel hierbij is om te bepalen of deze aansluitwijze een toekomst vaste oplossing is om in Nederland meer objecten met een geïntegreerde netaansluiting te kunnen voorzien, waardoor de potentie van het versneld EV laadpunten te kunnen uitrollen vanuit bestaande objecten (o.a. lichtmasten) beter wordt benut.

In Nederland is er sprake van een enorme exponentiele groei in laadbehoefte en zouden er in 2030 ruim 1,7 miljoen laadpunten gerealiseerd moeten zijn. Momenteel worden er slechts +/- 100 laadpunten per dag uitgerold terwijl het dagelijkse totaal ongeveer 650 zou moeten bedragen om aan de vraag te voldoen. Als dit tempo niet omhoog gaat, zullen de klimaatdoelen van Nederland in 2030 niet worden gehaald. (bron: https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-onderzoek-elektrisch-rijden.pdf)

Het pilotproject is mogelijk gemaakt door het consortium bestaande uit Primevest Capital Partners, DutchCharge, Nedal, CityTec en BNG Bank. BNG Bank is onder meer financier van het Smart City Nederland model: een gezamenlijk initiatief met Primevest. BNG Bank ziet dat dit project snel is op te schalen. Het is in feite een andere manier van kijken naar straatverlichting. Als onafhankelijk financier van dit soort projecten helpt BNG Bank gemeenten met de energietransitie en wordt bijgedragen aan een leefbare omgeving.

Joa Maouche, Wethouder Klimaat en Duurzaamheid: “Het wordt een grote puzzel om aan de vraag naar oplaadpunten voor elektrische auto’s te voldoen. Ik vind het geweldig dat het nu mogelijk is om in de Gemeente Renkum je elektrische voertuig op te laden aan speciale laadlantaarnpalen. Een win win, want we faciliteren duurzame mobiliteit en we maken optimaal gebruik maken van de bestaande infrastructuur!”

Heimen Visser, Fund Manager Communication Infrastructure & Smart Cities bij Primevest CP, voegt toe: “Het opleveren van de laadmodule is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de slimme lantaarnpaal. Door middel van de laadmodule zijn wij in staat veel meer functies te bieden via de lantaarnpaal en kunnen netbeheerders en EV charging operators hun diensten gaan aanbieden. Gemeente Renkum is de eerste Nederlandse gemeente die deze laadlichtmasten plaatst en het elektrisch laden via de lantaarnpaal beschikbaar stelt aan haar inwoners. Er kunnen ook andere functies toegevoegd worden, zoals sensoren voor het meten van fijnstof of de temperatuur, cameratoezicht, 5G antennes etc.”

Erik Schepens, programmamanager duurzame mobiliteit bij netbeheerder Liander:  “De grote groei van het aantal benodigde laadpunten is een van de vele uitdagingen waar wij als netbeheerder binnen de energietransitie voor staan. Niet alleen vanwege de impact op ons elektriciteitsnet, maar ook vanwege het grote tekort aan technici waar wij mee kampen. Ook herkennen wij als netbeheerder de worsteling van overheden met het steeds grotere beslag dat gelegd wordt op de openbare ruimte. Daarom werken we als netbeheerders samen met overheden, ondernemers en andere partijen aan slimme oplossingen en innovaties om deze uitdagingen het hoofd te bieden. De pilot van de CityCharge mast in Renkum met de geïntegreerde netaansluiting en laadpleinopstelling draagt bij aan verder onderzoek naar het slim laden van auto’s en naar de impact van het combineren van meerdere functies achter één netaansluiting, dat zou kunnen bijdragen aan een efficiënt gebruik van schaarse technici, materialen en onder- en bovengrondse ruimte.”

Over Primevest Capital Partners
Primevest Capital Partners is een pan-Europese investment manager, gespecialiseerd in innovatieve strategieën voor het beleggen in vastgoed. Onze visie is om onze steden toekomstbestendig te maken door een betere connectiviteit, mobiliteit en stedelijke leefbaarheid te realiseren. Dit doen we door middel van investeringen in heel Europa in moderne, betaalbare woningen, communicatie-infrastructuur en mobiliteitsoplossingen. Onze beleggingsfilosofie wordt gedragen door de aanhoudende urbanisatie en de noodzaak om de moderne behoeften van stedelijke gemeenschappen te faciliteren. . Op deze manier leveren we een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van het moderne leven.

Vanuit onze kantoren in Utrecht en Berlijn beheert een team van 70 professionals 3 miljard euro aan beleggingen verdeeld over sectorgerichte fondsen, individuele institutionele mandaten en een aantal fondsen gericht op particuliere beleggers en family offices als gevolg van de acquisitie van Holland Immo Group. Primevest Capital Partners is onderdeel van de Primevest Capital Partners Holding B.V.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Primevest Capital Partners
Lisette van der Ham
Head of Marketing & Corporate Communications
T: +31 6 832 005 61
lisette.vanderham@primevestcp.com
www.primevestcp.com

< Terug naar Media overzicht