Smart
City
Nederland

SMART City Nederland is een initiatief van Primevest Capital Partners Nederland om gemeenten te helpen bij de financiering, vernieuwing en verduurzaming van hun openbare verlichting en zo de transitie naar SMART lighting te versnellen. In samenspraak met gemeenten maken we een plan zodat de openbare verlichting ook gebruikt kan gaan worden voor 5G en andere Internet of Things applicaties.

De Nederlandse overheid heeft in juni 2018 het “Actieplan Digitale Connectiviteit” gepubliceerd, dat de nadruk legt op het belang van een hoogwaardige vaste en mobiele digitale communicatie infrastructuur in Nederland voor de toekomstbestendigheid van de Nederlandse economie.

Een belangrijke eis voor mobiele operators is, dat als zij gaan deelnemen aan de veiling voor het 5G spectrum in 2022 uitlopend naar 2023, zij een landelijk dekkend netwerk moeten uitrollen voor hun klanten als verplichting uit de veiling. Onderzoek uitgevoerd door TNO, Primevest Capital Partners Nederland en andere technologie partners laat zien dat lantaarnpalen in de openbare ruimte van gemeenten bij uitstek geschikt zijn om als backbone te fungeren voor deze toekomstige 5G mobiele communicatie infrastructuur. Tegelijkertijd moeten Nederlandse gemeenten hun verplichtingen invullen als gevolg van het Klimaat Akkoord van Parijs. Energie reductie, door te investeren in duurzame en slimme openbare verlichting is hierbij een belangrijke drijfveer.

Primevest Capital Partners Nederland heeft een smart city model ontwikkeld om de transitie naar duurzame en slimme openbare verlichting (Smart Lighting) te versnellen. In het Smart City Nederland model blijven gemeenten de controle en regie behouden op hun taak als publieke dienstverlener en regisseur binnen de Gemeente (openbare verlichting, openbare orde en veiligheid, privacy), maar ze krijgen de gelegenheid om te profiteren van de inkomsten die ontstaan als de openbare verlichting voor meer doeleinden gebruikt gaat worden in de tweede stap.

Maatschappelijke vraagstukken zijn gebaat bij opschalen van smart cities. Lees hier meer over het opschalen van smart cities.

 

Marktontwikkelingen openbare verlichting

Lees meer ›
Visie van Primevest Capital Partners

Lees meer ›
Onze oplossing

Lees meer ›
Primevest Capital Partners Nederland BV
Stadsplateau 26B, 3521 AZ Utrecht
The Netherlands
info@primevestcp.com
T: +31 30 740 00 57
Primevest-Capital-Partners Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 186, 10707 Berlin
Germany
info@primevestcp.com
T: +49 30 338 43 240
Fax: +49 30 338 432 499